ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ (ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

Σας ενημερώνω ότι για να συμμετάσχετε στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων:
 
ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΤΜΗΜΑ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ)
 
θα πρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στο eclass για το αντίστοιχο μάθημα. Προϋπόθεση να έχετε δηλώσει το μάθημα στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο του 2019-20.
 
Εάν δεν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγια, δεν θα σας επιτραπεί η συμμετοχή στην εξέταση των παραπάνω μαθημάτων.
 
Ο διδάσκων
Γιάννης Συμπέθερος
Καθηγητής