Ανακοίνωση Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική, Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Ανακοίνωση Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική, Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 των μαθημάτων «Οπλισμένο Σκυρόδεμα», «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος», «Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική» και «Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ»

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων «Οπλισμένο Σκυρόδεμα», «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος», «Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική» και «Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής και να συμπληρώσουν τη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις» (μία για κάθε μάθημα), απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Open eClass του κάθε μαθήματος, μέχρι την Κυριακή 06/09/2020.

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο https://www.uniwa.gr/remote-exams/, τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του κάθε μαθήματος στο eclass.

Όσοι φοιτητές δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ή δεν αποδεχθούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Κ. Ρεπαπής