Ανακοίνωση «Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής» – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Ανακοίνωση «Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής» – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στην προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Γεωτεχνική (CE0722)»

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Περιβαλλοντική Γεωτεχνική» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής και να συμπληρώσουν τη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις», απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Open eClass του μαθήματος, μέχρι και την Τετάρτη 02/09/2020.

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο https://www.uniwa.gr/remote-exams/, τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV163/

Όσοι φοιτητές δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ή δεν αποδεχθούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ