ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εξετάσεις Μαθημάτων περιόδου Σεπτεμβρίου ακ. έτους  2019-2020 

Λόγω των μέτρων προστασίας όλοι οι φοιτητές/τριες του ΠΑΔΑ θα εξεταστούν με Εξ Αποστάσεως Εξέταση. Δείτε σχετικά https://www.uniwa.gr/remote-exams/.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου  του ακ. έτους 2019- 2020  να εγγραφούν (εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει) στην πλατφόρμα eclass με χρήση  του λογαριασμού τους στο ΠΑΔΑ (ή ΤΕΙ), μέσω της δ/νσης eclass.uniwa.gr,  και συγκεκριμένα σε όλα τα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει μέσω φοιτητολογίου και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Οι φοιτητές θα πρέπει να αποδεχθούν τη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις» που θα είναι αναρτημένη από τον Διδάσκοντα του κάθε μαθήματος στο eclass, η οποία θα αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής τους στην εξ αποστάσεως εξέταση του  μαθήματος. Προσοχή: θα πρέπει να συμπληρωθεί μία Δήλωση Συμμετοχής για κάθε μάθημα που επιθυμεί ο φοιτητής/τρια να εξετασθεί. 

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο –> https://www.uniwa.gr/remote-exams/ τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές καθώς και οι οργανωτές της εξέτασης από απόσταση.

Το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων του Τμ. Πολιτικών Μηχανικών είναι διαθέσιμο εδώ –> http://www.civ.uniwa.gr/2020/08/18/programma-b-exetastikis-periodoy-cheimerinoy-earinoy-examinoy-2019-2020/

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις θα το δηλώνουν την ώρα της εξέτασης στον αρμόδιο διδάσκοντα και η εν λόγω βεβαίωση θα τους αποστέλλεται από τη Γραμματεία μέσω του Ιδρυματικού τους λογαριασμού (e–mail).