Ανακοίνωση Δομικά Υλικά – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Ανακοίνωση Δομικά Υλικά – Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «Δομικά Υλικά (CE130)»

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Δομικά Υλικά» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής και να συμπληρώσουν τη «Δήλωση Συμμετοχής στις Εξετάσεις», απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Open eClass του μαθήματος, μέχρι την Δευτέρα 31/08/2020.

Το σύνολο της διαδικασίας συμμετοχής στην εξέταση καλύπτεται από τα ανακοινωθέντα στον σύνδεσμο https://www.uniwa.gr/remote-exams/, τον οποίο παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά οι συμμετέχοντες φοιτητές.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV168/.

Όσοι φοιτητές δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ή δεν αποδεχθούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Ε.ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣΠ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ