Μηχανική του Στερεού Σώματος – Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020

Μηχανική του Στερεού Σώματος – Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020

Οι σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020, παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.uniwa.gr/. Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει τη συμπλήρωση της Δήλωσης Αποδοχής μέσω απάντησης στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο eClass το αργότερο έως την Τρίτη 25.08.2020.

 

Ο Διδάσκων