Ανακοινώσεις Μαθημάτων (CE-0330, CE-0711, CE-0821) – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοινώσεις Μαθημάτων (CE-0330, CE-0711, CE-0821) – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

CE-0330 Δυναμική του Στερεού Σώματος – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020
Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του  Σεπτεμβρίου 2020, καλούνται να στείλουν τη Δήλωση Αποδοχής, απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο Open eClass του μαθήματος, το αργότερο έως την Τρίτη 25/08/2020.
 
CE-0711 Δυναμική των Κατασκευών – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020
Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του  Σεπτεμβρίου 2020, καλούνται να στείλουν τη Δήλωση Αποδοχής, απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο Open eClass του μαθήματος, το αργότερο έως την Τρίτη 25/08/2020.
 
CE-0821 Πλαστική Ανάλυση Φορέων – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020, καλούνται να στείλουν τη Δήλωση Αποδοχής, απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο Open eClass του μαθήματος, το αργότερο έως την Τρίτη 25/08/2020.
 
Ο Υπεύθυνος Καθηγητής
Δρ. Θεμιστοκλής Α. Αντωνόπουλος