ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι προβιβάσιμοι βαθμοί στα μαθήματα «Εφαρμοσμένη Υδραυλική», «Τεχνική Υδρολογία» και «Αντοχή Υλικών» που έχουν προκύψει μέσω αντιστοιχήσεων από τα μαθήματα «Τεχνική Νομοθεσία», «Οικοδομική ΙΙ» και «Εγκαταστάσεις Κτιρίων» αντίστοιχα, για τους φοιτητές του πρ. ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. που ακολουθούν το 5-ετές Πρόγραμμα σπουδών του ΠΑ.Δ.Α. θα μεταβληθούν άμεσα (ενδεχομένως το Σεπτέμβριο) στο βαθμό 5 (πέντε), κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μεγαλύτερο βαθμό στα εν λόγω μαθήματα έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης σε αυτά μετά από αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος, αποκλειστικά μέσω e-mail στη διεύθυνση civ@uniwa.gr μέχρι την έναρξη της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.