ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Εξεταστική περίοδος Β’ / Σεπτέμβριος 2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – Εξεταστική περίοδος Β’ / Σεπτέμβριος 2020

Η εξέταση του μαθήματος κατά τη Β’ εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου θα είναι γραπτή και θα υλοποιηθεί από απόσταση.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο αρχείο με τον τίτλο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ», που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-Class στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ενώ σας είναι γνωστές και από την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές, που σκοπεύουν να συμμετέχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, αφού εγγραφούν στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (συνθηματικό GEOMETRY), καλούνται να στείλουν τη Δήλωση Αποδοχής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο eClass μέχρι και την Τρίτη 25.08.2020.

 

Eξεταστέα ύλη του μαθήματος:

(τα κεφάλαια κλπ. σημειώνονται όπως παρατίθενται στο διανεμόμενο σύγγραμμα)

  1. Από το κεφ. 1, «Βασικές Γεωμετρικές Κατασκευές Επιπέδων Σχημάτων»

1.2. Κατασκευή διχοτόμου γωνίας, σελ. 24-26.

1.14. Εφαρμογή Θεωρήματος Θαλή, σελ. 40-43.

1.27.9. Κατασκευή κανονικού εξαγώνου.

  1. Από το κεφ. 2, «Στοιχεία Ευκλείδειας Γεωμετρίας του Χώρου»

2.2. Στερεά σώματα, σελ. 202-211 /222-225 /235-250.

  1. Από το κεφ. 3, «Μεθοδολογία Παράστασης Στερεού Σώματος βασισμένη στο Σύστημα Monge»

Όλα, εκτός από:

-τις σελίδες 316-322, 383-385, 438-455, 459-465, 474-476, 480-515, 643-659.

-τα σχετικά για τον Β’ τρόπο αναπτύγματος των επιπέδων προβολής.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στην εξέταση Β΄Περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

του μαθήματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Έλαβα γνώση για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις.

Αποδέχομαι τους όρους και συναινώ σε συμμετοχή στην εξέταση.

Επώνυμο: …………………………………………………………………….

Όνομα: ………………………………………………………………………….

Όνομα πατέρα: ……………………………………………………………….

Αριθμός Μητρώου / Εξάμηνο: …………………………………………………………..