ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020

Η εξέταση του μαθήματος κατά την Β’ εξεταστική του εαρινού εξαμήνου θα είναι γραπτή και θα υλοποιηθεί από απόσταση.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο αρχείο με τον τίτλο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ», που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-Class στο μάθημα ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ενώ σας είναι γνωστές και από την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου.

Οι φοιτητές, που σκοπεύουν να συμμετέχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, αφού εγγραφούν στο μάθημα ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (ΠΡΟΣΟΧΗ!! Υπάρχει ως νέο μάθημα με συνθηματικό EXAMS2), καλούνται να στείλουν τη Δήλωση Αποδοχής με ηλεκτρονικό μήνυμα στο eClass μέχρι και την Τρίτη 25.08.2020.

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αφορά σε όλα τα κεφάλαια, το υλικό των οποίων έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-Class.

Η ανακοίνωση αυτή δεν αφορά τους φοιτητές που εξετάστηκαν προφορικά τον Ιούλιο.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή στην εξέταση Β’ περιόδου Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Έλαβα γνώση για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις.

Αποδέχομαι τους όρους και συναινώ σε συμμετοχή στην εξέταση.

Επώνυμο: …………………………………………………………………….

Όνομα: ………………………………………………………………………….

Όνομα πατέρα: ……………………………………………………………….

Αριθμός Μητρώου/Εξάμηνο: ……………………………………………………