Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου – παράδοση εργασιών

Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου – παράδοση εργασιών

Λόγω της παράτασης της εξεταστικής περιόδου και προκειμένου να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για την έρευνα πεδίου και τη σύνταξη του απαιτούμενου κειμένου, η παράδοση της εργασίας στο μάθημα «Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η παράδοση θα γίνει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση gvarel@uniwa.gr σε αρχείο word (κατά προτίμηση) ή pdf με μέγεθος αρχείου έως (περίπου) 20ΜΒ.

Στο εξώφυλλο θα έχετε τίτλο εργασίας, ημερομηνία και τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, αριθμό μητρώου).

Η εργασία, μετά το εξώφυλλο, θα έχει πίνακα περιεχομένων.  Μέσα στην εργασία θα αναφέρονται οι πηγές τις οποίες χρησιμοποιήσατε (είτε τις βρήκατε στο internet είτε από οπουδήποτε αλλού). Το ίδιο (αναφορά στις πηγές) θα γίνεται κάτω από φωτογραφίες, χάρτες, διαγράμματα κ.λπ., τα οποία δεν έχετε συντάξει εσείς αλλά τα έχετε βρει στο internet ή αλλού.