ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Υ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-2022

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Υ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-2022

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Υ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-202

Ενδεχόμενες ενστάσεις επί των Πινάκων Αξιολόγησης των Υποψήφιων Α.Υ. θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση civ@uniwa.gr από την Παρασκευή 3/7/2020 μέχρι και την Τετάρτη 8/7/2020 και ώρα 10:00 π.μ.