ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΠΑΣΟ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΠΑΣΟ

Παρακαλούνται οι φοιτητές  που ακολουθούν το πενταετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑΔΑ και η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα λήγει τον 8/2020, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη προβεί σε αντικατάστασή της και δεν υπερβαίνουν τη διάρκεια σπουδών ν+2 έτη, να αποστέλλουν, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας , με ηλεκτρονικό μήνυμα στο civ@uniwa.gr

  1. Σκαναρισμένη τη φοιτητική ταυτότητα
  2. Αίτημα επανέκδοσής της προκειμένου να ακυρωθεί και να ανανεωθεί για ένα επιπλέον έτος, λόγω παρακολούθησης του πενταετούς προγράμματος σπουδών, συμπληρώνοντας την αίτηση που θα βρούν στο ακόλουθο link:

http://www.civ.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/25/2018/09/en11.052_geniki_aitisi_foititi_v4.pdf

Στη συνέχεια, με την παραλαβή της νέας ακαδημαϊκής τους ταυτότητας θα αποστέλλουν ταχυδρομικά την παλιά,  στη διεύθυνση :

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γραμματεία Τμήματος  Πολιτικών Μηχανικών

Κ.τ. Β014

Π.Ράλλη και Θηβών 250

ΤΚ 12244