ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα παραταθούν μόνο για τους φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν πραγματοποίησαν τη  δήλωσή τους  από τη Δευτέρα 15/6/2020 έως και την Τετάρτη  17/6/2020  και ώρα 12:00 το βράδυ, μέσω αποστολής e-mail  στη Γραμματεία του Τμήματος (civ@uniwa.gr).

  • Το ανώτατο όριο δήλωσης ωρών μαθημάτων είναι:

43 ώρες για τους φοιτητές έως και το 8ο  εξάμηνο σπουδών.

57 ώρες για τους φοιτητές από 9ο εξάμηνο σπουδών  και άνω.

  • Επισημαίνεται ότι βαθμολογίες μαθημάτων τα οποία δεν έχουν δηλωθεί δεν θα καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γραμματείας.