ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Παροχή Βοήθειας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, σε Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Φοιτητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες και επιθυμούν να λάβουν κάποια βοήθεια σε σχέση με τις εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 να κάνουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (civ@uniwa.gr) έως και την Τρίτη 9-6-2020 αναφέροντας τα κάτωθι:

1. Τα στοιχεία τους (Επώνυμο, Όνομα, Αρ.Μητρώου, e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας)

2. Τα μαθήματα καθώς και τους διδάσκοντες στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

3. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθώς τη βοήθεια που θα επιθυμούσαν να λάβουν.