Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία Θεωρία

Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία Θεωρία

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα «Οικολογία & Περιβαλλοντική Χημεία» στο Πληροφοριακό Σύστημα και πρόκειται να εξεταστούν στη Θεωρία του μαθήματος, να εγγραφούν στο eclass στο «Οικολογία & Περιβαλλοντική Χημεία Θεωρία», για τον καλύτερο προγραμματισμό της εξέτασης.

Σε περίπτωση μη εγγραφής, δεν θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση της Θεωρίας.