Δελτίο Τύπου – Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Δελτίο Τύπου – Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. – Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων” (Α.ΔΟ.ΑΠ.). Το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. επανιδρύεται ως συνέχεια του ομότιτλου Π.Μ.Σ. που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017 και λειτούργησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, όπου θα συνεχίσει να υλοποιείται, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα για τα ζητήματα προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων, μεμονωμένων και σε σύνολα, όπως αυτά ανακύπτουν σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για τα  αντίστοιχα θεσμικά εργαλεία, τη φιλοσοφία διαχείρισης και τις διαδικασίες εφαρμογής δόκιμων τεχνικών για την ολοκληρωμένη ανάδειξη του ιστορικού κτιριακού δυναμικού.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. συνίσταται στην εμβάθυνση – τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο – στα ζητήματα της αποκατάστασης, με έμφαση στις αλληλένδετες κύριες συνιστώσες – αρχιτεκτονική και δομοστατική – της πολυσύνθετης αυτής διαδικασίας. Τα παραπάνω συγκροτούν και τον άξονα σχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών.

Για τη διευκόλυνση των φοιτητών, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή (απόγευμα – 6 ώρες) και Σάββατο (πρωί – 6 ώρες). Μέρος του συνόλου των μαθημάτων μπορεί να προσφερθεί με εκπαίδευση από απόσταση, ανάλογα με τις συνθήκες.

Δελτίο Τύπου

Αιγάλεω, 12.05.2020

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.