Ανακοίνωση – Αγγλική Τεχνική Ορολογία Δ’ εξαμήνου (CE0470)

Ανακοίνωση – Αγγλική Τεχνική Ορολογία Δ’ εξαμήνου (CE0470)

Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών στο μάθημα Αγγλική Τεχνική Ορολογία Δ’ εξαμήνου θα γίνει μέσω γραπτής εργασίας. Σχετικές πληροφορίες και ανακοινώσεις θα αναρτώνται μόνο στο Open eClass του μαθήματος.

Η διδάσκουσα,

Εύα Πολυμενάκου