ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να αιτούνται Βεβαίωση Φοίτησης και Αναλυτική Βαθμολογία στην Εφαρμογή Μαθητολογίου χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς.

Εν συνεχεία η Γραμματεία θα αποστέλλει το έγγραφο, στην Εφαρμογή Μαθητολογίου, στην οποία ο φοιτητής μπορεί να το κατεβάσει σε μορφή pdf.

(ανακοίνωση βεβαιώσεις)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος