Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

Επανέναρξη Πρακτικής Άσκησης

Mπορείτε να ενημερωθείτε για την επανέναρξη διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης από 11.5.2020, στο ΦΕΚ_1699_5.5.2020 (Άρθρο 3), που αφορά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.