Ανακοίνωση – Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου

Ανακοίνωση – Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου

Λόγω ανωτέρας βίας, το μάθημα  “Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου” δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 7/5/20 και θα αναπληρωθεί κατά τις επόμενες εβδομάδες.