Ανακοίνωση – “ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ” και” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙAΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ”

Ανακοίνωση – “ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ” και” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙAΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ”

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ μαθημάτων “ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ” και” ΕΡΓΑΣΤΗΡΙAΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ” Χειμ. εξαμ. 2019-20 στο e-class.