ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – βαθμολογία εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – βαθμολογία εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020

Bαθμολογία εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020

Προκειμένου να καταχωριστούν οι βαθμοί στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, πρέπει απαραίτητα οι φοιτητές να δηλώσουν το μάθημα μόλις ξεκινήσουν οι δηλώσεις, ώστε να εμφανίζονται στο σχετικό βαθμολόγιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η καταχώριση των βαθμών δεν θα είναι εφικτή. Διευκρινίζουμε, ότι τα κενά πεδία αφορούν σε αριθμούς μητρώου ορισμένων σε αναμονή μετεγγραφής φοιτητών.  

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Σταμ. Μαλικούτη