Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα (Γενικά Αγγλικά) α’ εξαμήνου

Ανακοίνωση για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα (Γενικά Αγγλικά) α’ εξαμήνου

Ανακοινώνονται οι βαθμοί Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου  Ακ.Έτους 2019-20 για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα CΕ0160 (Γενικά Αγγλικά) του Α’ εξαμήνου.

Να διευκρινισθεί ότι, προκειμένου να καταχωριστούν αυτές οι βαθμολογίες στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, πρέπει απαραιτήτως οι φοιτητές να δηλώσουν τα αντίστοιχα μαθήματα, ώστε να εμφανίζονται και στα σχετικά βαθμολόγια. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η καταχώρισή τους.

Η διδάσκουσα, 

Εύα Πολυμενάκου