Ανακοίνωση – ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανακοίνωση – ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το μάθημα “ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” θα διδάσκεται με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Στο φάκελλο ΕΓΓΡΑΦΑ έχουν αναρτηθεί:

α) Πλάνο μαθημάτων θεωρίας για όλο το εξάμηνο (το οποίο θα αναπροσαρμοσθεί αναλόγως των συνθηκών)

β) Οι διαφάνειες του 1ου μαθήματος θεωρίας και του 1ου εργαστηρίου (τα οποία θα είναι επαναληπτικά)

 

Την ερχόμενη Δευτέρα 30-03-2020 και την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος (15:00 – 17:00), θα πραγματοποιηθεί μάθημα θεωρίας (ο σύνδεσμος του ms teams θα ακολουθήσει σε επόμενη ανακοίνωση).

Αντίστοιχη ανακοίνωση θα ακολουθήσει και για τον τρόπο διεξαγωγής των εργαστηρίων