Ανακοίνωση – ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ανακοίνωση – ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ο καθηγητής Κ. Δημάκος θα παραδίδει εξ αποστάσεως διαλέξεις στους φοιτητές του για το μάθημα “ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ” κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (9.00), 
όπως αναφέρει το Πρόγραμμα, μέσω της πλατφόρμας MS Teams.