Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Τμήμα 2) – Τεχνική Σεισμολογία

Οπλισμένο Σκυρόδεμα (Τμήμα 2) – Τεχνική Σεισμολογία

Για τα μαθήματα

  • “Οπλισμένο Σκυρόδεμα” (Τμήμα 2) και
  • “Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική”,

οι φοιτητές θα ενημερώνονται από την πλατφόρμα του eclass.

Κωνσταντίνος Ρεπαπής