Ανακοίνωση – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ανακοίνωση – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η θεωρία του μαθήματος ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ θα γίνεται με MS Teams, κάθε Τρίτη 11.00, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
 
 
ο διδάσκων
Κ. Δημάκος