Ανακοίνωση – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ CAD

Ανακοίνωση – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ CAD

To μάθημα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ CAD έχει δημιουργηθεί στο e-class

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο αντίστοιχο τμήμα.

Ενημερώνουμε επίσης τους φοιτητές, ότι θα βλέπουν ανακοινώσεις για τον τρόπο συνέχισης των μαθημάτων στην πλατφόρμα του e-class.