Ανακοίνωση – Αριθμητική Ανάλυση

Ανακοίνωση – Αριθμητική Ανάλυση

Οι φοιτήτριες/τες θα ενημερώνονται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μαθημάτων του eclass. Θα υπάρχει συνεχής ροή: Θεωρίας, Μεθοδολογιών και Λυμένων Παραδειγμάτων ανά ενότητα και κεφάλαιο Από την ίδια πλατφόρμα θα λαμβάνουν και τις ενημερώσεις.

 

Υπεύθυνος Μαθήματος 

Δρ. Μακρυγιάννης Παναγιώτης