Γενική Ανακοίνωση Μαθημάτων Τομέα Β

Γενική Ανακοίνωση Μαθημάτων Τομέα Β

Τα μαθήματα του Τομέα Β εαρινού εξαμήνου Α.Ε. 2019-2020 έχουν ξεκινήσει. Κάθε μάθημα έχει δικό του open e-class (ασύγχρονης διδασκαλίας). Oι ενδιαφερόμενες/νοι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να εγγραφούν στο open e-class κάθε μαθήματος που παρακολουθούν χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση το όνομα χρήστη και κωδικό του λογαριασμού τους στο ΠΑΔΑ (ή ΤΕΙ-Α / ΤΕΙ-Π για τους παλαιότερους).

Ειδικά όσες/όσοι δεν έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα e-class, πραγματοποιήστε αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα open e-class ως Φοιτητής –> https://eclass.uniwa.gr/modules/auth/registration.php, εισάγοντας το όνομα χρήστη και κωδικό.

Τα open e-class θα είναι πλέον οι κόμβοι πληροφόρησης και επικοινωνίας με το διδακτικό προσωπικό. Από εκεί θα λαμβάνουν και τις ενημερώσεις /προσκλήσεις σχετικά με την εφαρμογή σύγχρονης ηλεκτρονικής διδασκαλίας (MS Teams).

 
α/α Μάθημα (κωδικός) ώρες/(Τμ-εβδ) Διδ. Τμήμα 1 Διδ. Τμήμα 2 open e-class
1 Αγγλική Τεχνική Ορολογία (CE0470)  Πολυμενάκου Ευαγγελία Πολυμενάκου Ευαγγελία https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV231/ 
2 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Γεωτεχνικών Έργων (CE1012) Τσιάπας Ιωάννης   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV185/ 
3 Αστικά Υδραυλικά Έργα (CE0820)  Δημητριάδης  Παναγιώτης Γαλάνη Κων/να https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV226/ 
4 Βαθιές Εκσκαφές και Αντιστηρίξεις (CE0822)  Μπελόκας Γεώργιος   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV174/ 
5 Βραχομηχανική – Σήραγγες (CE0812) Αστερίου Παύλος   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV167/ 
6 Γεωτεχνικά Έργα (CE0620) Μπελόκας Γεώργιος Καπόγιαννη Ελένη https://eclass.uniwa.gr/courses/ET200/ 
7 Δομικές Μηχανές κ Οργάνωση Εργοταξίου (CE0650)  Φραγκάκης Νικόλαος Φραγκάκης Νικόλαος https://eclass.uniwa.gr/courses/PEY121/
8 Εγγειοβελτιωτικά Έργα & Αρδεύσεις (CE1013)  3Θ  Γαλάνη Κων/να   https://eclass.uniwa.gr/courses/PEY131/ 
9 Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα (CE0810)  Συμπέθερος Ιωάννης Γιαντσή Θεοδώρα https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV219/
10 Μηχανική των Ρευστών (CE0430)  Βαλαβανίδης Μάριος Δημητριάδης  Παν/της https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV170/ 
11 Πειραματική Εδαφομηχανική (CE0842) – Αστερίου Παύλος   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV194/ 
12 Πειραματική Υδραυλική (CE0843)  2Θ  Βαλαβανίδης Μάριος   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV184/ 
13 Περιβαλλοντική Υδραυλική (CE0853) 3Θ  Μπλούτσος Αριστείδης   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV217/ 
14 Ποτάμια Υδραυλική – Αντιπλημμυρικά Έργα (CE0813)  Μπέλλος Βασίλειος   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV169/
15 Τεχνική Υδρολογία (CE0630) Συμπέθερος Ιωάννης   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV218/
16 Υγειονομική Τεχνολογία (CE0833) – Φιλιππακοπούλου Θεοδώρα   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV186/ 
17 Φράγματα – Υδροδυναμικά Έργα (CE0823)  Δημητριάδης Παναγιώτης   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV228/ 
  Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες        
18 Erasmus Εξερχόμενοι Φοιτητές τμ. ΠΜ)   Μ. Βαλαβανίδης (Υπεύθυνος τμ. ΠΜ))   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV230/ 
19 Πρακτική Άσκηση (σπουδαστών ΤΕΙ, Φοιτητών ΠΑΔΑ)   Γ. Μπελόκας, Ε. Πόντα (Υπεύθυνοι ΠΑ)   https://eclass.uniwa.gr/courses/PEY152/ 

 

Καλή συνέχεια, με τήρηση των οδηγιών προφύλαξης όλων μας και υγεία!

Μ. Βαλαβανίδης

Δ/ντής Τομέα Β