Ανακοίνωση – ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Ανακοίνωση – ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-3-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30-12.00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a27feffdb4e2847b8bcacde5d1c7eee1d%40thread.tacv2/%25CE%2593%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C?groupId=1cc2b875-ddac-4fda-9a96-e0d7eaf0e9a6&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι θα βλέπουν ανακοινώσεις για τον τρόπο συνέχισης των μαθημάτων στην πλατφόρμα του e-class.