Ο καθηγητής Κ. Δημάκος θα παραδίδει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα μέσω e-class.

Ο καθηγητής Κ. Δημάκος θα παραδίδει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα μέσω e-class.

Ο καθηγητής Κ. Δημάκος θα παραδίδει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα μέσω e-class. Παρακαλούνται οι φοιτητές όπως ανοίξουν τον σύνδεσμο http://eclass.uniwa.gr  εγγραφούν 
ως χρήστες και παρακολουθούν τις διαλέξεις είτε των Προπτυχιακών είτε των Μεταπτυχιακών μαθημάτων, που διδάσκει.