ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – συνέχεια μαθημάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – συνέχεια μαθημάτων

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι θα βλέπουν ανακοινώσεις για τον τρόπο συνέχισης των μαθημάτων στην πλατφόρμα του e-class. 
 
Η υπεύθυνη διδάσκουσα
Σταμ. Μαλικούτη