Ανακοίνωση – Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

Ανακοίνωση – Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο. Έτσι δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του καθηγητή και των φοιτητών. Για το συγκεκριμένο μάθημα η εκπαίδευση γίνεται πιο ευέλικτη. Θεωρία, μεθοδολογίες και λυμένα παραδείγματα ανά κεφάλαιο θα βλέπετε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μαθημάτων (eClass) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV198/

Μέσω e-mail ερωτήσεις και επίλυση αποριών.

Ε-mail: alpappas@uniwa.gr

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής
Δρ. Αλέξανδρος Παππάς