ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ»

Λόγω της αναστολής των εκπαιδευτικών λειτουργιών που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία» θα γίνεται ηλεκτρονικά. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μέσω της πλατφόρμας eclass την Παρασκευή 20/03/2020. Στο eclass έχουν ανέβει οι εργαστηριακές ομάδες, όπως δηλώθηκαν από τους φοιτητές κατά την εγγραφή τους. Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Εργαστήριο, αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο eclass, δεν φαίνονται στις εργαστηριακές ομάδες. Θα πρέπει να εγγραφούν άμεσα στο eclass, διότι η ύλη θα ανεβαίνει αποκλειστικά στο eclass και οι φοιτητές θα παραδίδουν τις εργασίες τους μέσω του eclass.