ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ”

Ενημερώνονται οι φοιτητές, ότι το μάθημα “Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία” θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Πέμπτη 19/03/2020 διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής WEBEX, στην ώρα που ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα, καθόλη την διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές θα πρέπει να ανατρέχουν στην περιοχή του μαθήματος στο eclass (η οποία έχει ήδη ενεργοποιηθεί).

Η διδάσκουσα,
Χρυσή-Ελπίδα Αδάμη