Ανακοίνωση – «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΗΡΑΓΓΕΣ» και «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Ανακοίνωση – «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΗΡΑΓΓΕΣ» και «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Την Τρίτη 17 Μαρτίου θα ξεκινήσουν διαδικτυακά τα μαθήματα «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΗΡΑΓΓΕΣ» και «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Περισσότερες λεπτομέρειες και τους συνδέσμους στην πλατφόρμα TEAMS θα βρείτε στο eClass των μαθημάτων.

Ο διδάσκων

Π. Αστερίου