Ανακοίνωση – Πλαστική Ανάλυση Φορέων (CE0821) – 09/03/2020

Ανακοίνωση – Πλαστική Ανάλυση Φορέων (CE0821) – 09/03/2020

Το μάθημα Πλαστική Ανάλυση Φορέων δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 9/03/2020 λόγω κωλύματος του διδάσκοντος. Η αναπλήρωσή του θα προγραμματισθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.