ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (CE0841)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (CE0841)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως χρησιμοποιήσουν τον ακόλουθο σύνδεσμο προκειμένου να εγγραφούν στο αναφερόμενο εργαστήριο.

https://forms.gle/YVCSnhc695xZMDfu6

 

Η φόρμα θα παραμείνει ανοικτή εως την Παρασκευή 06/03/20 και ώρα 21:00.

 

Εκ του εργαστηρίου

Σ. Μεταξά και Ε. Παπανικολάου