Αντικατάσταση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Αντικατάσταση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ακολουθούν το πενταετές πρόγραμμα σπουδών του ΠΑΔΑ να προσέρχονται  στη Γραμματεία του Αρχαίου Ελαιώνα, ημέρες και ώρες θυρίδας, προκειμένου να προβούν στην απαραίτητη διαδικασία για να αντικατασταθεί η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα  με ισχύ  4 ετών, με νέα, ισχύος ενός επιπλέον έτους.

Διευκρινίζεται ότι προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές των οποίων  η ακαδημαϊκή ταυτότητα λήγει το 2020