ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές, ότι τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020. Θα αφορούν σε θεωρητική υποστήριξη.