ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι διαλέξεις του μαθήματος “ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ” θα ξεκινήσει την Πέμπτη (5/3/2020) και ώρα 9.00 στον Αρχαίο Ελαιώνα.
 
ο διδάσκων
 
Κ. Δημάκος