Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Τμήμα 2

Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Τμήμα 2

Τα μαθήματα για το Τμήμα 2 τα οποία διεξάγονται στην Πανεπιστημιούπολη 2 “Αρχαίου Ελαιώνα” θα ξεκινήσουν την Τρίτη 3/3/2020.

Ο Διδάσκων

Κωνσταντίνος Ρεπαπής