Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

Λογισμός Πολλών Μεταβλητών

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 03/03/2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Διδακτικό υλικό κ θέματα θα βλέπετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση :

http://vplace.teipir.gr/pde_math1

και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Μαθημάτων (eClass) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής

Δρ. Αλέξανδρος Παππάς