ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα»

Τμήμα 2 (Τρίτη 5-7. Πέμπτη 1-3, Π2 Αρχαίος Ελαιώνας):

Δεν θα γίνουν μαθήματα αυτή την εβδομάδα.

Τμήμα 1 (Τετάρτη 5-7, Παρασκευή 1-3, Π1 Άλσος Αιγάλεω):

Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά.

 

Τα δύο τμήματα λειτουργούν ανεξάρτητα, με διαφορετικούς διδάσκοντες.

 

Ο υπεύθυνος του μαθήματος και διδάσκων στο Τμήμα 1

Γιάννης Συμπέθερος                                                                                                                                            

Καθηγητής