Ανακοίνωση για Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ανακοίνωση για Έναρξη Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι αναθέσεις στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος, παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των διδασκόντων στην ιστοσελίδα για τα μαθήματα που θα ξεκινήσουν κατά την τρέχουσα εβδομάδα (24/2 έως 28/2) και κατά την επόμενη εβδομάδα (3/3 έως 6/3).