Πίνακες Αξιολόγησης των Υποψήφιων Α.Υ.

Πίνακες Αξιολόγησης των Υποψήφιων Α.Υ.

Πίνακες Αξιολόγησης των Υποψήφιων Α.Υ.

Ενδεχόμενες ενστάσεις επί των Πινάκων Αξιολόγησης των Υποψήφιων Α.Υ. θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση civ@uniwa.gr  μέχρι και την Τετάρτη 26/2/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους αναρτημένους Πίνακες Εαρινού Εξαμήνου με την αξιολογική σειρά των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων έχουν εκ παραδρομής συμπεριληφθεί και πίνακες για μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου (μόνο στα μαθήματα του Β Τομέα και στα μαθήματα του συγκοινωνιακού πεδίου του Γ Τομέα), τα οποία δεν θα εξεταστούν στην παρούσα φάση αναθέσεων αλλά θα αναρτηθούν εκ νέου και θα εξεταστούν σε επόμενη φάση.