ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Οι παραδόσεις του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Β’ εξαμήνου) θα ξεκινήσουν την Τρίτη 25.02.2020 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Οι φοιτητές παρακαλούνται να μελετήσουν το επισυναπτόμενο Περίγραμμα και τα διαδικαστικά του μαθήματος, προτού αποφασίσουν να επιλέξουν το μάθημα.

Η κατανομή των ενδιαφερομένων φοιτητών θα είναι ως εξής:

  • Στο τμήμα Τρίτης: οι φοιτητές με αρχικό επωνύμου από Α έως και Λ.
  • Στο τμήμα Τετάρτης: οι φοιτητές με αρχικό επωνύμου από Μ έως και Ω.

 

Επισήμανση: Αν και τυπικά δεν υπάρχει περιορισμός, οι φοιτητές που μπορούν να παρακολουθήσουν ουσιαστικά και με επάρκεια το μάθημα αυτό θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον προαγωγικό βαθμό στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (θα αναρτηθεί άλλη ανακοίνωση για το ζήτημα αυτό).  

Περίγραμμα Μαθήματος.

 

Η υπεύθυνη διδάσκουσα

Σταμ. Μαλικούτη, Καθηγήτρια