ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΤΣ-2016 ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΤΣ-2016 ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΤΣ-2016 ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, αποφοίτων και επαγγελματιών του χώρου των μηχανικών (άνω των 250) πραγματοποιήθηκε το 5ήμερο Σεμινάριο (25 ώρες) «Τεχνολογία Σκυροδέματος ΚΤΣ-2016 και Σύγχρονες Πρακτικές στην Κατασκευή», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (20-1-2020 έως 24-1-2020), με την πρωτοβουλία και επιστημονική – οργανωτική ευθύνη του Αναπλ. Καθηγητή κ. Νίκου Πνευματικού (εκ μέρους του Τμήματος) και του Πολιτικού Μηχανικού κ. Νίκου Μαρσέλλου (από την πλευρά των ιδιωτικών φορέων κατασκευής) καθώς και με την εθελοντική οργανωτική υποστήριξη των Πολιτικών Μηχανικών κ.κ. Ιωάννας Τόλου και Αθηνάς Μελά.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας, τόσο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών όσο και του ΠΑ.Δ.Α., για διασύνδεση του ακαδημαϊκού χώρου με φορείς που κατέχουν σημαντική τεχνογνωσία στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογών του Πολιτικού Μηχανικού με παράλληλη ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συνεργασιών και ενθάρρυνση της επαφής φοιτητών, αποφοίτων και μελών του Τμήματος με τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας.

Τα βασικά στοιχεία αποτίμησης του Σεμιναρίου είναι τα εξής:

  • Έγινε εγγραφή – δήλωση συμμετοχής από 280 άτομα, το 80% των οποίων είχε καθημερινή παρακολούθηση. Ακολουθήθηκε ηλεκτρονική διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής και απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής.
  • Συμμετείχαν 25 εισηγητές από 17 ιδιωτικούς φορείς.
  • Η θεματολογία κάλυπτε μεγάλο μέρος της μελέτης και τεχνολογίας του σκυροδέματος, όπως σκυρόδεμα για ειδικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές, προκατασκευή, επισκευές και ενισχύσεις, χάλυβες, συγκολλήσεις, ασφάλεια και υγεία στα τεχνικά έργα, τεχνικά μηχανήματα, τεχνικό δίκαιο, δημόσια έργα, δημοπράτηση και εκτέλεση συμβάσεων, εργαστηριακά όργανα, λογισμικά ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών κ.ά.
  • Έγιναν προτάσεις για τεχνική – εκπαιδευτική επίσκεψη από έξι (6) βιομηχανίες δομικών υλικών.
  • Πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου, δωρεά μακέτας – προπλάσματος προς το Τμήμα από την εταιρεία «ΣΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με τον πρότυπο τρόπο «σιδερώματος» του φέροντος οργανισμού ενός κτιρίου από τη θεμελίωση μέχρι την ανωδομή (εξαιρετικά χρήσιμο για την κατανόηση των αρχών τοποθέτησης του οπλισμού από τους φοιτητές και την επίδειξη – στην εργαστηριακή αίθουσα – της ορθής συναρμογής του σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος).
  • Έγιναν προτάσεις για την απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης σε εταιρείες προκατασκευής.
  • Αναρτήθηκε σχετικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό στον ιστότοπο του Τμήματος.

Παρουσιάστηκε πληθώρα εξειδικευμένων θεμάτων από εισηγητές από τις εταιρείες «LafargeHolcim – ΑΓΕΤ Ηρακλής», «DOMYLCO», «Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων», «MANAGEMENT Force Group», «Mobcat» (σύστημα καθοδήγησης μηχανημάτων έργων), «Sika Hellas», «Sidenor Steel Industry», «SINTECNO, MARMOLINE/NORDIA», «Φάντα Ρεάλ, «ΑΡΜΟΣ Α.Ε.», «ΑSPRΟΚΑΤ S.Α.», «NEOTEK», «3DR Engineering Software», «ACE HELLAS», «Flex.Earth» και «HoloBIM».

Συμμετείχαν επίσης και ανέπτυξαν εξειδικευμένα θέματα οι ελεύθεροι επαγγελματίες Ζήσης Παπασταμάτης, Θανάσης Απέργης, Ι. Κατσιάβος, Ζαχαρίας Ν. Χρήστου, Απόστολος Κωνσταντινίδης, Μαρία Μήτσου, Νίκος Μαρσέλλος.

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την άριστη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα και προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της μεταξύ μας συνεργασίας.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Γιώργος Κ. Βαρελίδης